ידיעות אחרונות

שעות פתיחה בריכה איתן הורביץ • 20/6/2017
שעות פתיחה בריכה

עיקור/סירוס חתולים מזכירות • 18/6/2017
עיקור/סירוס חתולים

.פרוטוקול ישיבת ועד אגודה  - 12.6.17 ועד אגודה • 18/6/2017
.פרוטוקול ישיבת ועד אגודה - 12.6.17

ועדת ביקורת, פרוטוקול צביקה בר • 15/6/2017
ועדת ביקורת, פרוטוקול

יצירת קשר עם הנהלת האתר

pilpel20@gmail.com pilpel20@gmail.com